میز مدیریتی کلاسیک MD-01

میز مدیریتی کلاسیک MD-01 یکی از بهترین طرح ها در سبک کلاسیک است.

ویژگی های میز مدیریتی کلاسیک MD-01 :

وزن این محصول با توجه به چوب راش 110 کیلوگرم هست.
ابعادی که برای این میز در نظر گرفته شده است 100 * 240

سانتی متر هست.

ابعاد محصول

حداقل ابعاد این محصول 220 و حداکثر آن 280 می باشد.

به ما ایمیل بفرستید