میز مدیریتی کلاسیک MD-76

میز مدیریتی کلاسیک MD-76 با تفکر و اندیشه های نوی طراحان لیوسا به وجود آمده است.

ویژگی های میز مدیریتی کلاسیک MD-76 :

  • یکی از محصولات پانل یلند و لوکس مجموعه لیوسا می باشد.
  • برای زیبایی و خاص شدن هر چه بیشتر محصول از هنر منبت کاری و معرق کاری استفاده شده است.
  • درواقع قسمتی از زیبایی و تکمیل شدن این میز توسط دست استادان و هنرمندان انجام می گردد.
سفارشی سازی رنگ و ابعاد

این محصول در طیف رنگی متنوع و ابعاد ها مختلف قابل ارائه می باشد.

دریافت آفر های فروش کد MD-76