میز مدیریتی کلاسیک MD-08

میز مدیریتی کلاسیک MD-08 یکی از طرح های خاص و لوکس لیوسا می باشد.

ویژگی میز مدیریتی کلاسیک MD-08 :

  • این محصول دارای منبت کاری و معرق کاری های چشم نواز است
  • علاوه بر طیف رنگی قهوه ای ، در رنگ و فناوری های رنگ متنوع قابل ارائه می باشد.
ابعاد مناسب

ابعاد مناسب برای میز های مدیریتی مابین 180 الی 320 می باشد.

دریافت آفر ها فروش کد MD-08