میز مدیریتی کلاسیک MD-03

میز مدیریتی کلاسیک MD-03 را می توانید در دفاتر کارخانگی نیز تهیه کنید.

ویژگی میز مدیریتی کلاسیک MD-03 :

  • وجود منبت کاری های پانل ، زیبایی این محصول را افزایش داده است.
  • این محصول در ابعاد کوچک نیز قابل ارائه است.
تنوع رنگ

این محصول را می توانید در طیف رنگی و فناوری های رنگ متفاوت سفارش دهید.

دریافت آفر های فروش کد MD-03